To års satsing på økt brannsikkerhet i mottak


Utlendingsdirektoratet (UDI) arrangerte sin andre konferanse om brannsikkerhet i asylmottak 5. og 6. juni.

Publisert: 24.06.2014 - Sist endret: 04.07.2014

119 representanter for driftsoperatører og mottak fikk en oppsummering av det arbeidet som er gjort i løpet av nesten to år. Noen av dem fikk også muligheten til å presentere hva de selv har gjort med økonomisk støtte fra UDI.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk Brannvernforening og Finans Norge/Sparebank1 Forsikring berømmet de tiltakene som er gjennomført, samtidig som de pekte på behovet for fortsatt innsats for å forebygge brann i mottak.

Selv om UDIs særskilte satsing på brannsikkerhet nå avsluttes, vil det være et viktig tema også i fortsettelsen. Arbeidet vil bli innlemmet i den ordinære oppfølgingen av mottakene. Samtidig vil UDI følge med på brannstatistikken, som har vist en gledelig nedgang i antall branner i mottak.

Last ned lysbilder fra konferansen, rapporter fra driftsoperatører som har mottatt støtte fra UDI og annet materiale: