Asylmottak Buskerud


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Buskerud.
Asylmottak i Buskerud
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Drammen statlige mottak

Nedre Storgt. 22
3015 Drammen 

Telefon: 33 80 46 50
Vakttelefon: 22 57 73 26
E-post: drammen.mottak@fossnes.no

Ordinært, desentralisert

Fossnes AS

 Drammen

Indre Østland

Hemsedal statlige mottak

Postboks 58
3560 Hemsedal

Telefon: 85 00 05 00
Vakttelefon: 974 66 590
Faks: 85 00 05 01
E-post: dagligleder@vam-mottak.no

Ordinært, sentralisert / desentralisert

Vam AS

 Hemsedal

Indre Østland

Hvalsmoen statlige mottak

Postboks 1060 Flattum
3503 Hønefoss

Telefon: 33 51 38 80
Vakttelefon: 465 48 039
Faks: 32 12 22 00
E-post: miljo.hvalsmoen@hero.no /
tove.brorson@hero.no

Transitt

Hero Norge AS

 Ringerike

Øst

Kongsberg statlige mottak  

Stiksrudgt 1 
3611 Kongsberg

Telefon: 32 77 00 80
Vakttelefon: 469 25 276
Faks 32 77 00 81
E-post:
kongsberg.mottak@hero.no

Ordinært, desentralisert

Hero Norge AS

Kongsberg

Indre Østland

Nesbyen statlige mottak

Postboks 100 
3541 Nesbyen

Telefon: 32 07 15 30
Vakttelefon: 483 14 280
Faks: 32 07 09 50
E-post: lars.gulbrandsen@nesbyen-mottak.no

Ordinært, sentralisert

Østsiden AS

Nes

Indre Østland

Ål statlige mottak

3579 Torpo

Telefon: 32 08 33 03
Vakttelefon:957 33 220
E-post: almottak@online.no

Ordinært, sentralisert

Bjørn Thorsen

Ål

Indre Østland