Nå kan du søke om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak


I 2019 er det 15,9 millioner kroner i potten til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. Søknadsfristen er 11. februar.

Publisert: 11.01.2019

UDI forvalter en tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn og unge i asylmottak på vegne av Justisdepartementet. Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Midlene skal bidra til at barna skal være i fysisk aktivitet og at de skal tilegne seg ulike ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

Vi prioriterer aktiviteter som oppfyller ordningens mål, som treffer flest mulig barn, som gir mest mulig aktivitet i forhold til tilskuddsbeløpet og tiltak som ellers ikke er tilgjengelig i nærmiljøet.

Frivillige organisasjoner, andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter og enkeltpersoner kan søke. Midlene skal gå til tiltak for barn og unge under 18 år.

Brukermedvirkning

Vi oppfordrer de som søker om tilskudd til å etablere en god dialog med asylmottak og beboere, for å sikre at tiltakene treffer beboernes behov og interesser.

Slik søker du

Både søknadsskjemaet og Excelarket for budsjett må du først lagre hos deg selv, deretter fylle dem ut og til slutt sende dem på e-post til UDI.

Regelverk

Hvem behandler søknadene?

  • Søknader om aktiviteter i tre eller flere fylker behandles av regionkontor Nord.
  • Søknader om aktiviteter i Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal behandles av regionkontor Nord.
  • Søknader om aktiviteter i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Østfold, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Telemark, Vest-Agder og Vestfold behandles av regionkontor Sør.

Har du spørsmål?

For spørsmål til regionkontor Nord, kontakt:

For spørsmål til regionkontor Sør, kontakt:

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?