2 313 asylsøkere til Norge i august


Mange mennesker har søkt beskyttelse i Norge i løpet av sommermånedene. Totaltallet ved utgangen av året kan bli opp mot 16 000 asylsøkere.

Publisert: 04.09.2015

– I fjor kom det 11 480 asylsøkere til Norge. Årets prognose er på 11 000, men denne må justeres. Vi kan forvente mellom 14 000 og 16 000 asylsøkere fram til og med desember, men anslagene er fortsatt usikre, sier UDI-direktør Frode Forfang.

   

Per 31. august har det blitt registrert 8 336 asylsøkere til Norge, hovedsakelig fra Syria, Eritrea og Afghanistan. I sommermånedene har det imidlertid kommet betydelig flere enn i første halvdel av 2015, og dette er bakgrunnen for at UDI forventer mellom 14 000 og 16 000 asylsøkere innen utgangen av året.

Graf som viser antall asylsøkere som kom til Norge i 2014 og 2015.

Bare i august har det kommet over 2 300 asylsøkere. Dette er det høyeste tallet for en enkeltmåned siden Bosnia-krigen på 90-tallet.

UDI oppretter flere mottaksplasser

Fra og med mai i år har det kommet spesielt mange enslige mindreårige asylsøkere, hovedsakelig fra Afghanistan og Eritrea. Prognosen for 2015 er 1 200 enslige mindreårige, men det kan se ut til at dette tallet blir mer enn dobbelt så høyt innen utgangen av året. De høye ankomsttallene fører til et behov for flere tusen nye mottaksplasser, og UDI jobber nå med etablering av nye mottak og midlertidige innkvarteringsløsninger.

Både campingplasser og hotellbygninger blir tatt i bruk. Når kapasiteten er bygget opp for vanlige mottaksplasser, vil disse midlertidige plassene avvikles. Enslige mindreårige bor i egne mottak med større krav til bemanning og oppfølging, og UDI prioriterer å finne så gode løsninger som mulig for denne gruppen. 

Lengre saksbehandlingstider

Det er foreløpig ingenting som tyder på at Norge får en større andel av asylsøkerne i Europa enn i fjor, men flyktningsituasjonen i Europa påvirker også Norge, og vi får nå vår andel av økningen.

Økningen i antall asylsøkere kan imidlertid føre til lengre saksbehandlingstider.

– Saksbehandlingstidene kommer til å øke, i hvert fall en stund fremover. Vi er i dialog med departementet om situasjonen, sier Frode Forfang.