390 personer søkte om asyl på nytt


Etter at Stortinget bestemte at en del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken sin vurdert på nytt, har 399 personer søkt om dette da fristen gikk ut 2. mai.

Publisert: 04.05.2018 - Sist endret: 08.10.2018

Av de 399 har UDI avvist 271 fordi de ikke oppfyller Stortingets krav (eksternt nettsted) om at søkerne:

  • fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018,

  • har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller eller fylte 18 år og

  • er i siste vedtak blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

UDI har startet realitetsbehandlingen av de 128 som oppfyller kravene. Så langt har 92 fått vedtak. 77 har fått innvilget opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, men har ikke lagt fram identitetsdokumenter som kreves (utlendingslovens §38-5 (eksternt nettsted)). To personer har fått opphold av beskyttelses- eller humanitære grunner. 13 søknader er så langt avslått.

I underkant av hundre personer har søkt etter at fristen gikk ut. De har alle fått søknaden sin avvist.

Tre av fire ferdigbehandlet

De fleste søknadene ble behandlet ferdig i løpet av september, men sakene til drøyt 30 søkere vil som tidligere varslet ta noe lenger tid.

– I om lag 20 saker har vi etterspurt opplysninger fra franske myndigheter for å avklare om personene har lovlig opphold der, sier assisterende avdelingsdirektør Torun Mølstad i UDI. - Det vil derfor ta noe lenger tid å sluttbehandle disse.

I tillegg kommer drøyt ti saker, hvor UDI avventer andre opplysninger før sakene er klare for vedtak. Disse vil bli behandlet fortløpende.

Søkeren kan eventuelt klage inn UDIs avgjørelse til Utlendingsnemnda (UNE) (eksternt nettsted).

Hvem er søkerne?

Majoriteten av de 271 søkerne som UDI har avvist, er fra Afghanistan, men det har også kommet søknader fra noen titalls personer fra Etiopia og Eritrea. Personer fra Irak, Iran, Pakistan, Syria og Kosovo har også søkt, men blitt avvist da de ikke oppfyller kravene til ny behandling. En firedel av disse søkerne oppholder seg i Norge.

Alle de 128 som får saken sin behandlet på nytt, kommer fra Afghanistan. Om lag halvparten oppholder seg i Norge. De søkerne som oppholder seg i utlandet og som ligger an til å få et positivt vedtak, vil UDI ordne reise for til Norge.

Se fullstendig nasjonalitetsoversikt i denne tabellen (kolonnen merket §8-8a).

Denne saken vil bli oppdatert i begynnelsen av november med nye tall.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?