390 personer søkte om asyl på nytt


Etter at Stortinget bestemte at en del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken sin vurdert på nytt, har 396 personer søkt om dette da fristen gikk ut 2. mai.

Publisert: 04.05.2018 - Sist endret: 05.09.2018

Av de 396 har UDI avvist 263 fordi de ikke oppfyller Stortingets krav (eksternt nettsted) om at søkerne:

  • fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018,

  • har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller eller fylte 18 år og

  • er i siste vedtak blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

UDI har startet realitetsbehandlingen av de 133 som oppfyller kravene. Så langt har 91 fått vedtak. 77 har fått innvilget opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, men har ikke lagt fram identitetsdokumenter som kreves (utlendingslovens §38-5 (eksternt nettsted)). To personer har fått opphold av beskyttelses- eller humanitære grunner. Tolv søknader er så langt avslått.

I underkant av hundre personer har søkt etter at fristen gikk ut. De har alle fått søknaden sin avvist.

Ferdig til høsten

Alle søkerne som oppfyller kravene, får oppnevnt advokat.

– Vi har bedt advokatene om å sende inn nye opplysninger som har betydning for saken. I om lag 30 saker har vi etterspurt opplysninger fra tyske og franske myndigheter for å avklare om personene har lovlig opphold i disse landene, sier assisterende avdelingsdirektør Torun Mølstad i UDI.

Det vil ta tid å få inn disse opplysningene og deretter vurdere dette. De fleste søknadene vil være ferdig behandlet i løpet av september, men på grunn av nevnte forhold kan enkelte saker ta lenger tid.

Søkeren kan eventuelt klage inn UDIs avgjørelse til Utlendingsnemnda (UNE) (eksternt nettsted).

Hvem er søkerne?

Majoriteten av de 263 søkerne som UDI har avvist, er fra Afghanistan, men det har også kommet søknader fra noen titalls personer fra Etiopia og Eritrea. Personer fra Irak, Iran, Pakistan, Syria og Kosovo har også søkt, men blitt avvist da de ikke oppfyller kravene til ny behandling. En femdel av disse søkerne oppholder seg i Norge.

Alle de 133 som får saken sin behandlet på nytt, kommer fra Afghanistan. Om lag halvparten oppholder seg i Norge. De søkerne som oppholder seg i utlandet og som ligger an til å få et positivt vedtak, vil UDI ordne reise for til Norge.

Se fullstendig nasjonalitetsoversikt i denne tabellen (kolonnen merket §8-8a).

Denne saken vil bli oppdatert i begynnelsen av oktober med nye tall.

Hjelp oss med å forbedre nettsidene: Fant du det du lette etter?