4 900 nye asylsøkere i september


4 904 asylsøkere kom til Norge i september. Det er nesten fire ganger så mange som i september i fjor og mer enn en dobling av antallet asylsøkere fra august.

Publisert: 05.10.2015

Hittil i år har det kommet 13 246 asylsøkere. Det er om lag 4 500 flere enn i samme periode i fjor.

– Tendensen er at antallet asylsøkere fortsetter å øke. Vi anslår at det vil komme mellom 20 000 og 25 000 asylsøkere i år, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Forberedt på fortsatt økning

– For neste år antar vi at det vil komme mer enn 30 000 asylsøkere. Samtidig kan vi ikke utelukke scenarier der antallet blir vesentlig høyere, men det kan også bli lavere igjen, sier han. Til sammenligning mottok Sveige 24 000 asylsøkere bare i september i år og Finland 11 000.

Flere fra Irak

Nytt i september i år er at det kommer stadig flere asylsøkere fra Irak. Det kom nesten tre ganger så mange irakere i september (548) som det gjorde i årets åtte første måneder til sammen (197).

– Dette er en tendens vi også ser i Sverige og særlig Finland, der flertallet av asylsøkerne er fra Irak, sier Forfang.

I september kom det 2 631 syriske asylsøkere, 632 afghanske, 548 irakere, 404 eritreiske, 125 statsløse og 114 fra Etiopia.