600 nye mottaksplasser for enslige mindreårige


UDI har utlyst drift av inntil 600 nye mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere over hele landet.

Publisert: 29.03.2016

UDI trenger fortsatt flere asylmottaksplasser for å erstatte en del midlertidige innkvarteringsløsninger som ble etablert i fjor høst. I tillegg skal UDI ha en buffer med ledige plasser for å kunne håndtere svingninger i ankomstene av asylsøkere til Norge.

Kommuner, organisasjoner og private selskaper kan drive asylmottak på vegne av UDI.

Det er lyst ut anslagsvis 100 plasser i hver av UDIs seks regioner. Detaljerte utlysninger finnes på Doffin – Database for offentlige innkjøp (eksternt nettsted). Tilbudsfrist er 4. mai.