Klagerett på vedtak om assistert retur


Justis- og beredskapsdepartementet har instruert UDI til å behandle søknader om assistert retur som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Publisert: 06.09.2017

Dette betyr at det heretter gis klagerett hvis man er uenig i vedtaket fra UDI om assistert retur. Hvis man klager vil UDI vurdere saken på nytt.

Klagen skal leveres direkte til UDI. Når man klager må man forklare hvorfor man mener at det første vedtaket var feil. Det bør også komme inn nye opplysninger eller dokumenter.

Hvis UDI ikke tar klagen til følge sender vi den til Justis- og beredskapsdepartementet for ny vurdering. 

Klagen sendes til:

Varp-klage@udi.no

eller

UDI Returenheten - VARP

Postboks 8108 Dep.

0032 Oslo

Du må overholde utreisefristen din selv om du klager. Dersom utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen din behandles. 

 Les instruksen her (eksternt nettsted).