Færre beboere i mottak


UDI har i april sagt opp to avtaler om drift av ett ordinært asylmottak og ett mottak for enslige mindreårige. Disse løper ut til sommeren.

Publisert: 24.11.2017 - Sist endret: 26.04.2018

De to avtalene som UDI har sagt opp i april, gjelder:

  • Alstahaug ordinære mottak, drevet av Alstahaug kommune med 180 plasser
  • Sandnes mottak for enslige mindreårige i Sandnes kommune, drevet av Hero Norge AS med 30 plasser

Når disse kontraktene er avsluttet, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1      1   1
Buskerud   1 1      
Oppland 2          
Hedmark 1          
Oslo     1      
Akershus 1          
Vestfold         1 *)  
Telemark 1          
Aust-Agder 1          
Vest-Agder 1 1     1  
Rogaland 2          
Hordaland 2          
Sogn og Fjordane 1          
Møre og Romsdal 2 1        
Trøndelag 2 1     1 *)  
Nordland 1       1 *)  
Troms 2 2        
Finnmark            
Totalt 20 6 2 1 4 1

*) Disse mottakene har både en integrerings- og en ordinær avdeling.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 4 900 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2018 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom 2018 ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette gjelder også mottak for enslige mindreårige.