Færre beboere i mottak


UDI sier opp fem asylmottak med til sammen 850 mottaksplasser før 1. desember, noe som innebærer at de legges ned i løpet av vinteren.

Publisert: 24.11.2017 - Sist endret: 12.12.2017

(Tabellen er oppdatert etter at UDI i desember sier opp kontraktene med Alta og Litlabø mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Oppsigelsestiden løper ut mars neste år.)

– Det er krevende å legge ned veldrevne og gode mottak, men behovet for mottaksplasser er stadig synkende, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI. Hun takker mottakene, vertskommuner og lokalsamfunn for den innsatsen de har lagt ned.

Fire ordinære asylmottak:

  • Drammen asylmottak med 150 plasser, drevet av Stiftelsen SANA
  • Kvæfjord asylmottak med 150 plasser, drevet av Kvæfjord kommune
  • Hurdal leirsted asylmottak med 155 plasser, drevet av Normisjon
  • Mandheimen asylmottak med 170 plasser, drevet av Tinn kommune

Ett transittmottak:

  • Kasper avlastningstransitt i Våler med 216 plasser, drevet av Hero Norge AS

 

Når disse kontraktene er avsluttet har UDI til våren følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1      1   1
Buskerud   1 1      
Oppland 2          
Hedmark 2          
Oslo     1      
Akershus 1          
Vestfold         1 *)  
Telemark 1          
Aust-Agder 1          
Vest-Agder 1 2     1  
Rogaland 2 1        
Hordaland 2          
Sogn og Fjordane 2          
Møre og Romsdal 2 1        
Sør-Trøndelag 1          
Nord-Trøndelag 1 1     1 *)  
Nordland 2       1 *)  
Troms 2 2        
Finnmark            
Totalt 23 8 2 1 4 1

*) Disse mottakene har både en integrerings- og en ordinær avdeling.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 5 400 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og 2018 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom 2018 ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette gjelder også mottak for enslige mindreårige.