Færre beboere i mottak


UDI har i mars sagt opp to avtaler om drift av ett ordinært asylmottak og ett mottak for enslige mindreårige. Disse løper ut til sommeren.

Publisert: 24.11.2017 - Sist endret: 20.03.2018

De to avtalene som UDI har sagt opp i mars, gjelder:

  • Kongsvinger mottak som drives av Norsk Folkehjelp med 150 plasser
  • Lyng mottak for enslige mindreårige (den ene av to avdelinger) som drives av Tokla i Lyngdal kommune med 25 plasser

Når disse kontraktene er avsluttet, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1      1   1
Buskerud   1 1      
Oppland 2          
Hedmark 1          
Oslo     1      
Akershus 1          
Vestfold         1 *)  
Telemark 1          
Aust-Agder 1          
Vest-Agder 1 1     1  
Rogaland 2 1        
Hordaland 2          
Sogn og Fjordane 1          
Møre og Romsdal 2 1        
Trøndelag 2 1     1 *)  
Nordland 2       1 *)  
Troms 2 2        
Finnmark            
Totalt 21 7 2 1 4 1

*) Disse mottakene har både en integrerings- og en ordinær avdeling.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 5 100 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2018 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom 2018 ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette gjelder også mottak for enslige mindreårige.