Flere vil samarbeide med UDI om assistert retur


I år har UDI fått inn søknader fra ti ulike aktører som ønsker et samarbeid om å informere om assistert retur.

Publisert: 23.03.2016

UDI har en tilskuddsordning på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet der organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kan få støtte til å drive informasjonsarbeid om assistert retur og tilbakevending. 

Prosjektene retter seg mot personer uten lovlig opphold (assistert retur) og asylsøkere som har fått beskyttelse, men som ønsker å flytte tilbake til hjemlandet (tilbakevending). I år har UDI fått inn søknader fra ti ulike aktører som ønsker et samarbeid om å informere om assistert retur.

Fungerende fagsjef i Region- og mottaksavdelingen i UDI, Edle Grønningsæter Pallum, er glad for at det er blitt mange gode og relevante aktører som har kontakt med målgruppa og som ser at det er et behov for å informere om muligheter for assistert retur.

– Et ukjent antall mennesker oppholder seg ulovlig i landet. Dette er asylsøkere med avslag og andre som har blitt værende her etter at visumet deres gikk ut. Mange kjenner ikke sine rettigheter eller til ordningen for assistert retur. Assistert retur er en støtte fra norske myndigheter til de som ikke kan finansiere hjemreisen selv, sier Pallum.

Flere av prosjektene satser på informasjonsarbeid overfor målgruppa direkte, men også opp mot kommunale etater og innvandrernettverk som informerer dem de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid.

I tillegg til å fortelle om muligheten for assistert retur, informerer de om konsekvenser av ulovlig opphold. For mange innebærer dette tvangsretur med innreiseforbud i 1–5 år til Norge og Schengen, samt en gjeld til norske myndigheter tilsvarende kostnadene for uttransporteringen.

Les mer om assistert retur.