Forsikring sikret for asylmottakene


Flere driftsoperatører av asylmottak opplevde at forsikringsselskapene mente risikoen ved å forsikre mottakene var for høy. Nå er en avtale mellom driftsoperatørene og forsikringsbransjen landet.

Publisert: 10.12.2015

I høst mente flere forsikringsselskap at risikoen for brann og andre skader på asylmottakene var svært høy. Derfor fikk flere driftsoperatører, spesielt nyetablerte midlertidige mottak, beskjed om at forsikringene de hadde ikke var gyldige for drift av asylmottak.

Etter en forhandlingsprosess har det nå kommet på plass en avtale som sikrer at de som drifter både ordinære og midlertidige asylmottak kan forsikre byggene sine etter vanlige vilkår.

Det er NHO Forsikring og Norwegian Broker som har fremforhandlet avtalen med forsikringsbransjen. Avtalen gjelder for driftsoperatører som er medlem i NHO / NHO Service eller Driftsoperatørforum (DROF). I avtalen som er inngått stilles det stilles strenge krav til at alle sikkerhetsforskrifter skal følges.

Gå til NHO (eksternt nettsted) eller DROF (eksternt nettsted) for mer informasjon om avtalen.