Fortsatt få asylsøkere, men markert flere fra Tyrkia


UDI avventer videre behandling av Tyrkia-saker for å gjøre nærmere undersøkelser.

Publisert: 05.07.2018

I første halvår kom det 1 116 asylsøkere til Norge. Det er om lag det samme som i tilsvarende periode i fjor (1 146 personer) og lavere enn i 2016 (1 703) hvis man holder utenfor relokaliserte og enslige mindreårige som fikk lov til å søke asyl på nytt.

Hvis man inkluderer disse gruppene, mottok UDI 1 511 asylsøknader i første halvår, mot 2 382 i samme periode i 2017 og 1 703 i 2016.

Flere tyrkiske asylsøkere

Antall asylsøkere i juni er klart høyere enn de foregående månedene. Økningen skyldes at det er kommet flere tyrkere. Av de 245 tyrkerne som har søkt asyl i første halvår, kom 142 i juni. Tyrkere utgjorde om lag halvparten av alle asylsøkere i juni.

De fleste av tyrkerne begrunner asylsøknadene med at de er knyttet til Gülen-nettverket og forfulgt av tyrkiske myndigheter. Hittil i år har de fleste som søker asyl på dette grunnlaget, fått beskyttelse i Norge.

- I lys av at antallet asylsøkere fra denne gruppen har økt markert de siste ukene, har UDI besluttet å avvente den videre behandlingen av disse sakene for å gjøre nærmere undersøkelser, herunder innhenting av mer informasjon om andre lands praksis, sier UDI-direktør Frode Forfang. Det betyr lengre ventetid for de fleste tyrkiske asylsøkere.

Når det gjelder asylankomster generelt, har utlendingsforvaltningen nylig justert ned prognosen for hele 2018 fra 3 000 til 2 000 asylsøkere. For 2019 holdes prognosen uendret på 3 000 personer.

Familieinnvandring ned

Antall personer som har søkt om familiegjenforening i første halvår i år, er det laveste antallet på fem år. Nedgangen fra første halvår i fjor er på 17 prosent. Dette skyldes at det har kommet færre asylsøkere til Norge de siste to årene, og at det dermed også er færre familiemedlemmer som søker om familiegjenforening. På listen over antall positive vedtak ligger likevel Syria og Eritrea fortsatt på topp.

Thailand, India og Filippinene ligger som de neste landene på listen, men fra disse kommer det først og fremst personer som søker om familieinnvandring for å bo med norske/nordiske statsborgere eller med utlendinger som arbeider i Norge.

Så langt i år har 5 622 familiemedlemmer fått komme til Norge.

Arbeidsinnvandring opp

Samtidig stiger antall ikke-europeere som søker arbeidstillatelse etter å ha fått jobb i Norge for tredje året på rad. I første halvår i år fikk 5 238 personer fra land utenfor EU/EØS tillatelse til å arbeide i Norge. Dette er en økning på 10 prosent fra tilsvarende periode i fjor (4 746), som igjen var en økning på 11 prosent fra første halvår 2016 (4 280).

Av de som har fått arbeidstillatelse så langt i år, er det 2 423 sesongarbeidere som er i landet for en kortere periode, og 1 621 faglærte. Blant sesongarbeiderne kom det klart flest fra Vietnam (1 117) og blant de faglærte ligger India (301) på topp.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?