Gode tiltak for barn i mottak


UDI har fordelt om lag 15 millioner kroner til drøyt 180 aktiviteter for barn i mottak over hele landet.

Publisert: 02.07.2015 - Sist endret: 09.12.2014

Formålet med ordningen er å bidra til at barn i statlige mottak får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig. Det er blant annet et mål at barna skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som fastsetter regelverket for tilskuddsordningen.

Utlendingsdirektoratet har tildelt midler til frivillige organisasjoner, kommuner og mottak over hele landet.

Den fullstendige listen over de som har fått støtte i 2015 (excel, 21 kB).