Ikke lenger behov for beskyttelse


UDI har nå sendt ut vedtak til enkelte flyktninger fra Mogadishu om at flyktningstatusen deres i Norge opphører.

Publisert: 31.03.2017

I fjor varslet UDI 120 flyktninger fra Mogadishu at man ville vurdere oppholdsgrunnlaget deres på nytt. Nå har UDI vurdert sikkerhetssituasjonen i Somalias hovedstad til å være vesentlig bedre og at denne tilstanden har en viss varighet. Årsaken er at al-Shabaab (eksternt nettsted) trakk seg ut høsten 2012.

- Dette er personer som helt legitimt fikk asyl i Norge fordi situasjonen i Mogadishu den gangen gjorde at de hadde krav på beskyttelse. Når vi etter tre år behandler søknader om permanent opphold, har Justis- og beredskapsdepartementet pålagt oss å vurdere oppholdsgrunnlaget på nytt, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt (eksternt nettsted).

Hvem som omfattes

De flyktningene fra Somalia som omfattes av ordningen, er 1 600 personer som har fått midlertidig opphold og beskyttelse (utlendingsloven § 28 første ledd a og b, ekstern lenke (eksternt nettsted)) før 1. oktober 2014. De har ikke permanent oppholdstillatelse i Norge.

- For hver av disse vil vi gjøre individuelle vurderinger om han eller hun fremdeles har et beskyttelsesbehov til tross for de endrede forholdene i Mogadishu. Vi vil i så fall ikke fatte vedtak om opphør. I saker der vi fatter vedtak om opphør, vil vi samtidig vurdere om personen likevel bør få fortsatt oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn som tilknytning til Norge, eventuelle barns beste eller helseproblemer, sier Jendal.

Les mer om ordningen: Informasjon til flyktninger fra Somalia som skal søke om permanent oppholdstillatelse

Personer som fikk en tillatelse etter 1. oktober 2014, har fått saken sin vurdert ut fra en praksis som tilsvarer hvordan UDI i dag vurderer situasjonen i Mogadishu og de endrede forholdene som har funnet sted. De omfattes derfor ikke av ordningen.

Personer som har fått permanent opphold omfattes heller ikke av ordningen. De 120 som så langt har fått forhåndsvarsel er alle fra Mogadishu.

Fri advokathjelp

Alle som får et forhåndsvarsel om at UDI vurderer opphør av flyktningstatusen, har rett til hjelp fra advokat. Hver enkelt blir bedt om å sende inn et svar og eventuelle opplysninger til UDI, slik at UDI kan utrede saken deres så godt som mulig, slik Jendal beskriver over.

Dersom UDI fatter vedtak om opphør, har man mulighet til å klage til Utlendingsnemnda (eksternt nettsted).

Hvis man ikke lenger har gyldig oppholdstillatelse i Norge, kan man søke om assistert retur til Somalia innen utreisefristen går ut.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?