Krav om SARS-CoV-2 test for de som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt


Flyktninger som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, må teste seg ved ankomst til Norge. Barn under 12 år er ikke omfattet dette kravet.

Publisert: 24.01.2021

Testen vil bli gjennomført i forbindelse med ankomst til Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL). Testen blir utført som en PCR – test, og ikke en hurtigtest. Kontaktopplysninger kommunen tidligere har formidlet til UDI vil bli oppgitt som kontakttelefonnummer. Teststasjonen ved Oslo Lufthavn Gardemoen vil kun formidle prøvesvar i tilfeller der smitte påvises. Informasjon om eventuelt påvist smitte vil som regel først vil bli formidlet til bosettingskommunen dagen etter ankomst. Vi anbefaler kommunen å følge FHIs råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom i forbindelse med reise fra flyplass til karantenested. Er kommunen usikre på hvilke kontaktopplysninger UDI har registrert, ber vi kommunen kontakte resettlement@udi.no (eksternt nettsted).

Alle flyktninger må gjennomføre innreisekarantene, selv om testresultatet viser at de ikke er smittet av Covid- 19. Dersom resultatet av testen viser at personen har covid-19, skal personen isoleres.

Testing

Kommunen skal å sørge for tilbud om koronatesting til sine innbyggere. Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg.

Overføringsflyktninger som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, vil bli testet i forbindelse med innreise til Norge. Testen vil bli gjennomført ved Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL), og resultatet av tester der smitte er påvist, vil bli formidlet flyktningtjenesten i bosettingskommunen så snart testresultatet foreligger. Vennligst se punkt over for nærmere informasjon om hvordan testsvaret blir formidlet kommunen.

Her er en hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen (eksternt nettsted) fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?