Laveste antallet asylsøkere siden 1997


Det har ikke kommet færre asylsøkere til Norge siden 1997. I 2016 kom det 3 460 asylsøkere, én drøy tidel av antallet i 2015.

Publisert: 05.01.2017 - Sist endret: 11.01.2017

I fjor kom det asylsøkere fra drøyt 100 land til Norge, men flest fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373).

Tallene inkluderer 256 asylsøkere som ble relokalisert fra Italia og Hellas. Blant disse er 235 fra Eritrea og 16 fra Syria. I totaltallene er også 427 nyfødte barn registrert.

320 enslige mindreårige asylsøkere er blant dem som kom i fjor, men her kom det flest fra Afghanistan (128) fulgt av Eritrea (47) og Syria (25).

Av de asylsøknadene UDI avgjorde i fjor, kom brorparten av asylsøkerne i 2015. Blant de søknadene som ble realitetsbehandlet fikk to av tre (66 prosent) innvilget opphold. Hvis man inkluderer sakene hvor asylsøkere ble sendt tilbake til et Dublin-land, trygt tredje land eller hvor saken ble trukket/henlagt, er innvilgelsesandelen 54 prosent.

Det ble gitt flest innvilgelser for personer fra Syria (7 414), Eritrea (1 635) og Afghanistan (1 195).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?