Ny utlysning av tilskuddsmidler til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak


UDI skal fordele 5,8 millioner kroner til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak. Organisasjoner og andre aktører som ikke tar ut fortjeneste kan søke. Ny søknadsfrist er 1. juni 2018.

Publisert: 07.05.2018

UDI fikk tildelt 24 millioner til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak over statsbudsjettet for 2018. Det gjenstår 5,8 millioner kroner i potten. UDI lyser derfor ut tilskuddsmidlene for andre gang i år. 

Om ordningen

UDI forvalter en tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn som bor i mottak. Ordningen skal bidra til at barna får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig. Målet er at barna skal være i fysisk aktivitet og at de skal tilegne seg ulike ferdigheter.  Regelverk for ordningen for 2018 framgår av Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv 2017-12-21 JD. (eksternt nettsted)

Adresser til mottak finner du her

Disse kan motta tilskudd

  • Frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret (eksternt nettsted)
  • Andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn
  • Privatpersoner kan søke om tilskudd til dekning av faktiske utgifter til organisering av aktiviteter, men ikke til dekning av lønn

Disse kan ikke motta tilskudd

  • Offentlige etater
  • Kommuner
  • Næringsdrivende
  • Driftsoperatører av asylmottak og enkeltpersonforetak regnes som næringsdrivende, og kan derfor ikke søke om midler.

Praktisk informasjon

Søkeren skal:

Søkeren må laste ned skjemaene for utfylling. Vi anbefaler at søknadsskjema og exelark for budsjett lagres, før det sendes på e-post til udi@udi.no.

 


 

 

 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?