Nye rutiner for tildeling av fødselsnummer


I løpet av vinteren 2019 vil alle tredjelandsborgere med oppholdstillatelse i Norge, bli registrert innflyttet til Norge og få fødselsnummer etter at de har vært i kontakt med utlendingsmyndighetene, slik at de slipper å kontakte Skatteetaten.

Publisert: 20.06.2018 - Sist endret: 04.12.2018

Skatteetaten jobber med å modernisere folkeregisteret og utlendingsmyndighetene endrer på sine systemer og rutiner som følge av dette. Moderniseringen av folkeregisteret er et ledd i regjeringens «Digitale agenda», der et viktig prinsipp er at personer ikke skal behøve å kontakte flere etater i Norge og avgi samme informasjon.

En utlending som kommer til Norge vil først være i kontakt med utlendingsmyndighetene som foretar kontroll av deres identitet og vurderer grunnlaget deres for å kunne bli i Norge. De som får en oppholdstillatelse for mer enn 6 måneder vil i dag henvende seg til et skattekontor for å melde fra at de skal flytte til Norge. Denne innflyttingsmeldingen resulterer i et fødselsnummer som sendes til utlendingen. Det er denne rutinen vi nå er i ferd med å endre og endringen vil skje gradvis.

Den første gruppen som blir omfattet av endringen er personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og som får innvilget oppholdstillatelse. Når disse personene får effektuert sin tillatelse hos politiet, vil det samtidig bli sendt en innflyttingsmelding til Skatteetaten og personen vil få brev med fødselsnummeret i posten. Det kan ta opptil 5 virkedager før f-nummeret er tilgjengelig i folkeregisteret og i utlendingsmyndighetenes systemer.

Endringene for denne første gruppen gjelder fra 22. juni 2018.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?