Økt arbeidsinnvandring første halvår


Innvandringen av faglærte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS har økt med 13 prosent fra i fjor. UDIs tall for første halvår viser også at det har kommet 7 prosent flere sesongarbeidere, mens arbeidsinnvandringen fra EU/EØS er stabil og på nivå med 2016

Publisert: 06.07.2017

– Økningen av antall faglærte arbeidssøkere fra tredjeland, tyder på at den nedgangen vi opplevde i fjor har stanset, sier områdeleder Jonas Folmo i UDI.

Tabell som viser antall innvilgede oppholdstillatelser for arbeid, første halvår 2017.

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Stavanger (SUA-kontoret) melder at tallene der har stabilisert seg, mens SUA-kontoret i Oslo opplever den samme økningen som UDI. Serbia er det enkeltlandet som øker mest, og ligger foran India med antall faglærte arbeidsinnvandrere. Filippinene ligger fortsatt høyt og på en tredjeplass. Til sammen kom det 1308 faglærte fra land utenfor EU/EØS første halvår. 

Endret arbeidsmarked

– Mye tyder på at det er arbeidsmarkedet som har endret seg fra i fjor, siden det ikke er en konkret næring eller enkeltland som peker seg ut, sier Folmo.

– Vi får også færre henvendelser om oppsigelser nå, noe som styrker antakelsen om et endret marked, sier han.

Det har kommet 2082 sesongarbeidere til Norge første halvår i år. Det er en økning på syv prosent fra i fjor, og flere enn i noen av de fem foregående årene. Vietnam er det landet vi får flest sesongarbeidere fra.

Stabil innvandring fra EU/EØS

EØS-registreringene holder seg stabile med 16969 arbeidsinnvandrere første halvår. Men dette er kun nye registreringer og sier ingen ting om hvem som fortsatt er her av dem som har registrert seg tidligere, ifølge Folmo. Det er heller ikke gitt at alle registrerer seg. Polen er fortsatt det landet vi får flest arbeidstakere fra i EU/EØS-området.

Tabellen viser arbeidsinnvandringen til Norge første halvår i årene 2012 til 17 
Arbeidsinnvandringen fra utenfor EU/EØS-området til Norge første halvår i årene 2012 til 2017.

 Tabellen viser antall faglærte arbeidsinnvandrere til Norge første halvår i årene 2012-17 (Arbeidsinnvandringen fra EU/EØS-området er ikke inkludert)
Arbeidsinnvandrere fra utenfor EU/EØS-området som fikk oppholdstillatelse som faglært. Tall for første halvår i årene 2012 til 2017.
 

 Tabellen viser antall sesongarbeidere til Norge første halvår i årene 2012-17 (Arbeidsinnvandringen fra EU/EØS-området er ikke inkludert)
Arbeidsinnvandrere fra utenfor EU/EØS-området som fikk oppholdstillatelse som sesongarbeider. Tall for første halvår i årene 2012 til 2017.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?