Økt arbeidsinnvandring i 2017


Nærmere 1 000 flere arbeidstillatelser for statsborgere av land utenfor EU/EØS ble innvilget i fjor sammenlignet med 2016. India er fortsatt det største enkeltlandet.

Publisert: 11.01.2018

Totalt 8 046 arbeidstillatelser ble innvilget i 2017. Det tilsvarende tallet for 2016 var 7 076

Landene med flest innvilgede tillatelser er India, Vietnam og Ukraina, henholdsvis med 1 578, 1 167 og 715 tillatelser. De samme landene utgjorde topp-tre i 2016, da var tallene henholdsvis 1 263, 1 002, og 574.

Også fra USA, Russland og Filippinene er det en økning. Tallene for Kina og Serbia viser en liten nedgang, men disse landene er fortsatt blant de «største».

2 815 personer fikk oppholdstillatelse som faglærte arbeidstakere, 2 647 som sesongarbeidere, mens de øvrige fikk andre typer arbeidstillatelser

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?