Rettsmedisinsk tar over aldersvurderingen


Fra neste år tar det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge over ansvaret for aldersvurderingene. I dag ligger dette under Folkehelseinstituttet, men skal overføres til Oslo universitetssykehus.

Publisert: 19.12.2016 - Sist endret: 23.12.2016

Fram til nå har Jens Grøgaard gjort den medisinske aldersvurderingen. Hans arbeid for UDI har i stor grad bestått i å sammenfatte to skriftlige vurderinger fra Det odontologisk fakultet ved Universitet i Oslo og Unilabs. Førstnevnte gjennomfører en tannrøntgenundersøkelse, samt en klinisk undersøkelse av tennene, mens Unilabs foretar en røntgenundersøkelse av håndrot.

Det er UDI som til slutt fastsetter alderen på asylsøkeren i selve asylvedtaket. Jo tydeligere den medisinske aldersvurderingen er, jo tydeligere må annen informasjon være for at søkeren blir ansett som mindreårig. På den andre siden, hvis undersøkelsen sier at søkeren er 19 år, vil UDI sette alderen til 17 – med mindre vi har andre konkrete opplysninger som tilsier noe annet.

Viktig jobb

Jens Grøgaard og hans selskap BarneSak sier nå opp avtalen med UDI etter kritikk fra Rådet for legeetikk. I de om lag 60 sakene som gjenstår i år, vil UDI motta de skriftlige vurderingene direkte fra Det odontologiske fakultet og Unilabs. I åtte av ti tilfeller, gir de to separate undersøkelsene samme konklusjon om alderen er over eller under 18 år.

– Jens Grøgaard har gjort en viktig jobb for oss. Når vi skal fastsette en asylsøkers identitet, er mest mulig korrekt alder viktig. Barn og unge er sårbare, slik at de har spesielle rettigheter i asylprosessen, og det vil ofte ha betydning for om de får oppholdstillatelse eller ikke, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

– Det er viktig at voksne, som påstår de er under 18 år, verken får slike barnerettigheter ei heller får bo i mottak for mindreårige, sier hun.

Regulert i loven

I Utlendingsloven § 88 (eksternt nettsted) har Stortinget bestemt at aldersundersøkelser kan brukes i utlendingssaker der det er tvil om søkeren er over eller under 18 år. De kan imidlertid ikke utføres med tvang. Søkerne må derfor samtykke til undersøkelsen.

Hvis søkeren avslår å la seg undersøke, skal han eller hun gjøres oppmerksom på at dette kan få betydning for vurderingen av saken. Dette innebærer at dersom søkeren ikke har en god forklaring på at han eller hun ikke ønsker å bli undersøkt og det er tvil om alderen, vil dette vektlegges i aldersvurderingen. Samtykket blir innhentet av utlendingsmyndighetene.

Langt fra alle undersøkes

I fjor og så langt i år har det kommet 5 800 enslige asylsøkere til Norge, som oppgir at de er mindreårige. Av dem har 3 300 vært gjennom en fullstendig medisinsk aldersvurdering. De resterende 2 500 ble vurdert til å være reelt mindreårige og UDI trengte ikke en fullstendig medisinsk aldersvurdering av dem, men noen har gjennomført håndrøntgen.

I perioden januar-november har UDI behandlet 1 900 asylsaker fra enslige mindreårige, der UDI har lagt til grunn at søkeren er under 18 år. Av dem har mer enn ni av ti fått opphold. Noen av disse har bare fått en begrenset tillatelse fram til de fyller 18 år. I tillegg kommer en del saker som UDI ikke har realitetsbehandlet fordi personen er først registrert i et annet Dublin-land, kommer fra et annet trygt tredjeland eller hvor saken er henlagt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?