Saksbehandling av Storskog-saker


Av de om lag 5 500 personene som kom over Storskog i 2015, har så å si alle fått saken sin behandlet.

Publisert: 12.09.2016 - Sist endret: 21.06.2017

1 109 har fått asylsøknaden innvilget, mens 1 831 har fått avslag etter at UDI har realitetsbehandlet søknadene.

1 322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland (Russland). 1 151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt. Tre saker er såkalt Dublin-sak.

Det kom i alt 5 473 personer over Storskog i 2015. De resterende 57 sakene er til behandling.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til disse tallene, og de vil kunne endres etter hvert som UDI får behandlet sakene.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?