Saksbehandling av Storskog-saker


Av de om lag 5 500 personene som kom over Storskog i 2015, har så å si alle fått saken sin behandlet.

Publisert: 12.09.2016 - Sist endret: 21.06.2017

1 109 har fått asylsøknaden innvilget, mens 1 831 har fått avslag etter at UDI har realitetsbehandlet søknadene.

1 322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland (Russland). 1 151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt. Tre saker er såkalt Dublin-sak.

Det kom i alt 5 473 personer over Storskog i 2015. De resterende 57 sakene er til behandling.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til disse tallene, og de vil kunne endres etter hvert som UDI får behandlet sakene.

Hjelp oss med å forbedre nettsidene: Fant du det du lette etter?