UDIs følger sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, særlig i Kabul by


UDI følger utviklingen av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan fortløpende. Landet ble rammet av fire angrep i løpet av ti dager i januar 2018, hvorav tre av disse fant sted i Kabul. Særlig ett av angrepene førte til mange sivile tap.

Publisert: 07.02.2018

UDI har derfor sett på om det er grunn til å endre på vår vurdering av sikkerhetssituasjonen i Kabul by. 

UDI mener at det generelle voldsnivået i Kabul fremdeles ikke kan anses for å være på et slik nivå at enhver som returneres til byen vil utsettes for overgrep i strid med utlendingsloven § 28.1b, jamfør Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3, og den siste tids angrep i byen tilsier ikke en endring av UDIs vurdering.

Angrep i januar 

Taliban påtok seg ansvaret for angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul den 20 januar. Minst 22 personer er rapportert drept i angrepet. I følge Talibans talsperson var angrepet rettet mot afghanske tjenestemenn og utenlandske borgere.

Den 24. januar ble også Redd Barnas kontor i Jalalabad by i Nangarhar provins angrepet. ISKP (Islamic State Khorasan Province) har påtatt seg ansvaret for angrepet, der det meldes om fem drepte og 25 skadde av afghansk media. Dette berører ikke vurderingen av sikkerhetssituasjonen i Kabul.

Det tredje angrepet, den 27 januar i Kabul by, forårsaket over 100 drepte, og omtrent 230 personer er meldt skadd.  Taliban påtok seg ansvaret for angrepet som fant sted i en handlegate, Chicken Street, i et område med flere utenlandske ambassader og myndighetsbygninger. I følge Taliban var målet for angrepet å ramme en politikolonne, selv om det ut fra omstendighetene fremstår som uklart hva som var det reelle målet.  

To dager etter, den 29 januar, ble et militærakademi i Kabul angrepet. ISKP har gått ut og sagt at de sto bak angrepet, som var tydelig rettet mot et militært mål. Det er rapportert om 11 drepte soldater og 16 skadde i angrepet.

Forverret sikkerhetssituasjon i Kabul

I løpet av 2017 har sikkerhetssituasjonen i Kabul by fremstått som forverret, og det har blitt gjennomført flere store og komplekse angrep som har forårsaket en økning av sivile dødsfall. ISKP påtok seg ansvaret for tre angrep mot shia-moskeer i Kabul (juni, august og oktober 2017), hvor flere personer ble drept. UDI følger nøye med på utbredelsen av angrep som er direkte rettet mot sivile i Kabul by og i Afghanistan for øvrig.

Angrepene den siste perioden fremstår som mest trolig rettet mot utenlandske borgere, organisasjoner, militære mål eller mål som representerer afghanske myndigheter. Relativt få sivile afghanere mistet livet eller ble skadd i disse angrepene, med unntak av angrepet ved Chicken Street i Kabul.

UDI vurderer derfor at den generelle situasjonen i Kabul by fortsatt er tilstrekkelig sikker for retur dit, men følger situasjonen og utviklingen fortløpende.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?