Tilskuddsordning til frivillige organisasjoner som gir rettshjelp og rettledning til asylsøkere


Stortinget har vedtatt å gi et ekstra tilskudd på 2 millioner kroner til frivillige organisasjoner som gir rettshjelp og rettledning til asylsøkere.

Publisert: 26.10.2015

Det ekstra tilskuddet gis innenfor rammene til tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak. Bakgrunnen for tilskuddet er at det økende antall asylankomster fører til et større press på organisasjoner som yter denne typen bistand. Målet er å styrke kapasiteten i 2015 til de frivillige organisasjonene som gir rettshjelp og rettledning til asylsøkere. 

Justis- og beredskapsdepartementet skal fordele disse 2 millionene kroner i 2015. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) forvalter ordningen på vegne av departementet.

Du søker til Statens sivilrettsforvaltning

  • Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Tilskudd vil bli tildelt organisasjoner som vil yte rettshjelp og rettledning til asylsøkere. 
  • Søknadsfristen er 16. november 2015.
  • Det er ikke laget et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Søkeren må derfor utforme søknaden selv.
  • Søknader sendes enten på e-post til post@sivilrett.no eller som brev til Statens sivilrettsforvaltning, pb. 8027 Dep., 0030 Oslo og merkes «Tilskudd for rettshjelp og rettledning til asylsøkere».

Gå til Statens sivilrettsforvaltning for å lese mer om krav til søknaden og utformingen av ordningen (eksternt nettsted).