UDI avslutter forhandlinger om leie av tidligere Veum sykehus


UDI velger å ikke gå videre med forhandlinger om direkte leieavtale med Veum Smart City AS for lokalene til tidligere Veum sykehus i Fredrikstad til bruk som asylmottak.

Publisert: 02.05.2016

Intensjonen til UDI var å inngå en leieavtale med varighet på 10–15 år.

Grunnen til at dette nå ikke lenger er aktuelt, er at det for tiden kommer få nye asylsøkere til Norge og at det er usikkerhet rundt de investeringene som er nødvendige for å kunne drive et asylmottak i disse lokalene. Derfor blir en slik leieavtale for kostbar for UDI nå. 

– Vi har hatt et møte med representanter for Veum Smart City AS i dag hvor vi har informert om denne beslutningen, forteller Siv Kjelstrup, regiondirektør for UDI Indre Østland.