UDI legger ned tre mottak


UDI har sagt opp kontraktene med tre ordinære mottak fra 1. mars.

Publisert: 17.02.2017 - Sist endret: 21.02.2017

Dette gjelder følgende mottak:

  • Gol mottak, 142 plasser
  • Snorre mottak, Porsgrunn 120 plasser
  • Jølster mottak, 150 plasser

Mottakene har kontrakter med ulik oppsigelsestid, slik at driften løper ut i mai-juli. I god tid før dette, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

- Årsaken til at vi legger ned ytterligere tre mottak nå, er at det kommer færre asylsøkere til Norge og flere av beboerne blir bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge, sier fungerende avdelingsdirektør Knut Berntsen i UDI.

Han takker de tre mottakene og lokalsamfunnene for en stor innsats med å huse asylsøkere. Han takker også lokalsamfunnene og organisasjoner som har bidratt til aktiviteter for beboerne.

Når disse kontraktene er avsluttet i mai, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 2   1  1   1
Buskerud 2 3 1      
Oppland 3 2        
Hedmark 3          
Oslo     2   1  
Akershus 2     1    
Vestfold 1       1  
Telemark 5 1        
Aust-Agder 1 3        
Vest-Agder 6 7     1  
Rogaland 6 2        
Hordaland 4 2        
Sogn og Fjordane 4 1        
Møre og Romsdal 4 4        
Sør-Trøndelag 2 1        
Nord-Trøndelag 6 4     1  
Nordland 6      
Troms        
Finnmark        

 

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI 13 000 plasser. 

Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette er andre gang UDI legger ned mottak så langt i år. I januar fikk 20 mottak varsel om nedleggelse.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?