UDI med kampanje om assistert retur


Fra 29. august og to uker fremover vil man kunne se plakater fra UDI i 31 kommuner over hele landet. Budskapet handler om rettigheter man mister når man ikke har lovlig opphold i Norge.

Publisert: 29.08.2016

Mulighetene for arbeid og utdanning er viktig for mange som søker om beskyttelse i Norge. Men for dem som ikke har behov for beskyttelse faller disse mulighetene bort. Derfor velger UDI å ha dette som tema i kampanjen som startet denne uken.

Plakatene inneholder samme budskap i sju forskjellige språkversjoner. I tillegg er teksten på engelsk på samtlige plakater:

  • Har du fått avslag på asylsøknaden? Uten lovlig opphold har du ikke lov til å arbeide eller studere i Norge.
  • Med assistert retur betaler vi hjemreisen din, og du kan få penger til en ny start i hjemlandet ditt.

Les mer på www.udi.no/retur

1 100 har reist hittil i år

Hittil i år har drøyt 1 100 personer reist fra Norge med assistert retur. Det vil si at de får hjemreisen betalt og støtte til å etablere seg på nytt i hjemlandet. Men antallet søknader til ordningen er dalende, samtidig som det er over 2 300 utreisepliktige personer i norske asylmottak. I tillegg er det flere som vil få avslag i tiden fremover. Derfor ønsker UDI å motivere flere til å velge assistert retur.

UDIs vedtak er basert på en omfattende gjennomgang av dokumentasjon, intervju med søker og vurdering av all den informasjonen som er tilgjengelig relevant for asylsøknaden. Hittil i år har 35 prosent av de realitetsbehandlede asylsøknadene endt med avslag. Mange håper at vedtaket deres vil bli omgjort til slutt gjennom å klage, men i de aller fleste klager blir vedtaket opprettholdt.

Må reise hjem

De som får endelig avslag på asylsøknaden, må reise hjem. Med avslag mister man også mange rettigheter i Norge. Allikevel er det flere som velger å bli, selv om de da risikerer å bli tvangsreturnert av Politiets utlendingsenhet (eksternt nettsted). Med tvangsretur får man ingen støtte til reetablering i hjemlandet. Tilbudet om assistert retur gir målgruppen en mulighet til å velge en skånsom måte å reise hjem på.

Kampanjen retter seg i hovedsak mot den potensielle søkergruppen. Samtidig ønsker UDI å øke kunnskapen om ordningen med assistert retur i samfunnet for øvrig.