UDI-direktøren oppsummerte asylåret 2015 (med video)


Under en pressekonferanse torsdag 7. januar oppsummerte UDI-direktør Frode Forfang asylåret 2015 og gjorde rede for forventningene i tiden framover.

Publisert: 07.01.2016

 
All deling aktivert
 

2015 ble et rekordår når det gjelder antall asylankomster. Totalt kom 31 145 asylsøkere til Norge, og dette er altså langt flere enn de 17 480 asylsøkerne som kom i 2002, som var forrige toppår.

21 774 asylsøkere, nesten 70 prosent, kom i månedene september, oktober og november. De fleste fra Syria, Afghanistan, Irak og Eritrea.

Mange enslige mindreårige

Totalt kom det 5 297 enslige mindreårige i 2015, 65 prosent av disse kom fra Afghanistan.

– Det betyr at én av seks asylsøkere oppgir å være mindreårig, og det byr på store utfordringer for mottaksapparatet, sa Forfang under pressekonferansen.

Forventninger i 2016

Det er vanskelig å si noe sikkert om ankomsttall i 2016, noe Forfang understreket flere ganger.

– Det er betydelig usikkerhet. Jeg har tidligere antydet intervaller på mellom 10 000 og 100 000. Så har det skjedd ting siden dette ble uttalt, blant annet har regjeringen foreslått en lang rekke tiltak. I tillegg ser vi en lang rekke tiltak i flere land, blant annet grensekontroller. Summen av dette gjør at den øverste delen av intervallet fremstår som vesentlig mindre sannsynlig. Vi planlegger nå for opp til 50–60.000 asylsøkere. Det betyr ikke at det nødvendigvis kommer 50–60 000, men det er mer rimelig som et øvre intervall.

Asylsøknader etter statsborgerskap i 2015
StatsborgerskapTotalt 2015Relativ endring fra 2014Samme periode 2014
Syria 10 536 427 % 1 999
Afghanistan 6 987 1107 % 579
Irak 2 991 1508 % 186
Eritrea 2 947 2 % 2 882
Iran 1 342 1242 % 100
Andre land 6 342 11 % 5 734
Totalt 31 145 171 % 11 480

Last ned presentasjon og faktaark

Last ned presentasjonen til Frode Forfang (pdf, 340 kB)

Last ned faktaark om asyltall for 2015 (pdf, 145 kB)

Ulike statistikker om asyl