UNE og UDI stopper returer til Etiopia


Plikten til å returnere frivillig til Etiopia etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til 30. april 2022. Dette betyr at ingen blir tvangsreturnert til Etiopia nå.

Publisert: 19.11.2021

Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Etiopia. Bakgrunnen for dette er usikkerheten om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i landet.

Hvem omfattes av suspensjonen?

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket. Dette gjelder etiopiske borgere som:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse

  • har blitt utvist fra Norge

  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt

  • oppholder seg i Norge og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

Suspensjonen gjelder generelt for alle som er omfattet. Det er ikke nødvendig å be UNE eller UDI om omgjøring av vedtaket. Vi vil innen 30. april vurdere retursituasjonen på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

Dublin-saker er ikke omfattet

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av suspensjonen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i.

Politiet er underrettet

Politiets utlendingsenhet (PU) er informert om at ingen personer som omfattes av suspensjonen, skal tvangsutsendes fra Norge.

 

Les UNEs orientering her (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?