Utdanningsdirektoratet arrangerer samlinger om skoletilbud for asylbarn


Til høsten arrangerer Utdanningsdirektoratet samlinger om opplæring for barn og unge som bor i mottak eller skal bosettes. Ansatte på mottak er invitert.

Publisert: 03.06.2016

Utdanningsdirektoratet arrangerer utover høsten fylkesvise samlinger for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med opplæring for barn og unge i mottak, og barn og unge som bosettes. Målgruppene er skoleledere og lærere i kommuner og fylkeskommuner, ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste og ansatte på mottak.

Påmeldingsfristen er 24. juni.

Noe for deg? Les mer og meld deg på! (eksternt nettsted)