Utsetter utreiseplikten til Afghanistan


UDI og UNE har besluttet å utsette utreiseplikten til Afghanistan til 15. september 2021. Det vil si at politiet i denne perioden ikke skal gjennomføre tvangsreturer til Afghanistan.

Publisert: 21.07.2021

Bakgrunnen for utsettelsen er eskalering i konflikten mellom Taliban og afghanske myndigheter, som medfører forverring av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i landet.

Det innebærer at personer som har fått endelig vedtak om retur til Afghanistan ikke har plikt til å forlate Norge så lenge returstoppen varer. Dette gjelder personer fra Afghanistan som:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har blitt utvist fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt  
  • oppholder seg i Norge, og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av utsettelsen av utreiseplikten. De skal fortsatt returnere til det europeiske landet der de først søkte om beskyttelse.

Utsettelsen av utreiseplikten er besluttet fram til 15. september fordi alle utenlandske styrker skal ha trukket seg ut innen utgangen av august. UDI og UNE vil innen 15. september vurdere retursituasjonen til Afghanistan på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

Les UNEs orientering om utsatt utreiseplikt til Afghanistan (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?