Vil du hjelpe asylsøkere og flyktninger?


UDI mottar ofte henvendelser fra mennesker som ønsker å bidra til at beboere i asylmottak får en bedre hverdag.

Publisert: 02.09.2015 - Sist endret: 16.12.2015

UDI behandler asylsøknader, men driver ikke asylmottakene selv. Det er det ulike driftsoperatører som står for. Derfor er det best å oppsøke mottakene eller hjelpeorganisasjoner direkte for å høre hva de trenger av hjelp eller støtte. Det finnes mange måter å hjelpe til på:

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har laget en oversikt over ulike måter du kan hjelpe flyktninger (eksternt nettsted).
  • Bor du i nærheten av et mottak? Det kan hende de ønsker seg klær eller leker, eller kanskje de trenger noen som kan drive forskjellige aktiviteter på mottaket? For eksempel lek og aktivisering av barn, idrett, spill, musikk, kulturarrangementer eller annet.
  • Kanskje kan mottaket også tipse om organisasjoner, lag eller foreninger som driver aktiviteter på mottaket.
  • Et annet alternativ er å kontakte hjelpeforeninger direkte. Det finnes alt fra små, lokale foreninger til store, internasjonale hjelpeorganisasjoner, og alle disse trenger frivillige til å drive aktivitetene sine.