Asylmottak Aust-Agder


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Aust-Agder.
Asylmottak i Aust-Agder
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Birkeland statlige mottak

Postboks 85
4795 Birkeland

Telefon: 37 27 88 55
E-post: birkeland@sana.as

Ordinært

Stiftelsen SANA (eksternt nettsted)

Birkenes

Sør

Egdehall statlige mottak for enslige mindreårige

Gjerstadveien 1291
4980 Gjerstad

Telefon: 992 31 932
E-post: egdehall@egebo.no

Mottak for enslige mindreårige Egebo AS Gjerstad Sør

Evje statlige mottak for enslig mindreårige

Postboks 253
4734 Evje

Telefon: 455 03 333
E-post: evjeemvakt@mdsolutions.no

Mottak for enslige mindreårige MD Solutions AS Evje og Hornes Sør

Lillesand statlige mottak

Storgt 18 
4790 Lillesand

Telefon: 37 27 59 00
Vakttelefon: 37 27 59 00
Faks: 37 27 59 01
E-post: lillesand@sana.as 

Ordinært

Stiftelsen SANA (eksternt nettsted)

Lillesand

Sør

Risør statlige mottak

Solsiden 8 
4950 Risør

Vakttelefon: 415 67 720
E-post: rs@egebo.no

Ordinært

Egebo AS

Risør

Sør

Tvedestrand statlige mottak for enslige mindreårige  

Holtsvn 151
4900 Tvedestrand
Telefon: 37 16 25 00
E-post:
 boadm.tvedestrand@linkmottak.no

Mottak for enslige mindreårige  Link AS  Tvedestrand  Sør