Asylmottak Aust-Agder


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Aust-Agder.
Asylmottak i Aust-Agder
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Egdehall statlige mottak for enslige mindreårige

Gjerstadveien 1291
4980 Gjerstad

Telefon: 992 31 932
E-post: egdehall@egebo.no

Mottak for enslige mindreårige Egebo AS Gjerstad Sør

Evje statlige mottak for enslig mindreårige

Postboks 253
4734 Evje

Telefon: 455 03 333
E-post: evjeemvakt@mdsolutions.no

Mottak for enslige mindreårige MD Solutions AS Evje og Hornes Sør

Lillesand statlige mottak

Storgt 18 
4790 Lillesand

Telefon: 37 27 59 00
Vakttelefon: 37 27 59 00
Faks: 37 27 59 01
E-post: lillesand@sana.as 

Ordinært

Stiftelsen SANA (eksternt nettsted)

Lillesand

Sør