Asylmottak Hedmark


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Hedmark.
Asylmottak i Hedmark
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Drevsjø statlige mottak

Hyttveien 21, 2443 Drevsjø

Telefon: 62 45 96 00
Vakttelefon: 915 34 977
Faks: 62 45 66 31
E-post: Post.Asylsokermottaket@engerdal.kommune.no

Ordinært, sentralisert

Engerdal kommune (eksternt nettsted)

Engerdal

Indre Østland

Kongsvinger statlige mottak

Kristian Walbysv 11 
2212 Kongsvinger

Telefon: 926 28 553
Vakttelefon: 926 28 553
E-post: kongsvinger.post@npaid.org

Ordinært, desentralisert

Norsk Folkehjelp (eksternt nettsted)

Kongsvinger

Indre Østland