Asylmottak Hedmark


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Hedmark.
Asylmottak i Hedmark
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Drevsjø statlige mottak

2443 Drevsjø

Telefon: 62 45 66 30
Vakttelefon: 915 34 977
Faks: 62 45 66 31
E-post: Post.Asylsokermottaket@engerdal.kommune.no

Ordinært, sentralisert

Engerdal kommune (eksternt nettsted)

Engerdal

Indre Østland

Grande Tingnes statlige transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere

Bryggevegen 83
2350 Nes på Hedmarken

Telefon: 62 36 25 00
E-post: tingnes@stenimed.no

 
Enslig mindreårige avlastningstransitt    Ringsaker  Øst 

Hamar statlige mottak

Ormseter
2323 Ingeberg

Telefon: 62 59 80 23
Vakttelefon: 62 59 80 23
Faks: 62 59 80 63
E-post: post@ormseter.no

Ordinært, sentralisert

Ormseter AS

Hamar

Indre Østland

Kongsvinger statlige mottak

Kristian Walbysv 11 
2212 Kongsvinger

Telefon: 926 28 553
Vakttelefon: 926 28 553
E-post: kongsvingermottak@npaid.org

Ordinært, desentralisert

Norsk Folkehjelp (eksternt nettsted)

Kongsvinger

Indre Østland

Ringsaker EMA

Brumundvegen 231
2386 Brumunddal

Telefon: 62 36 16 22
Vakttelefon: 918 90 419
E-post: dm.rinsakerema@gmail.com / ringsakerema@gmail.com

Mottak for enslige mindreårige Skarpsno as  Ringsaker Indre Østland

Åkershagan EM-avlastningstransitt 

Inger Semmingsveg 6
2316 Ottestad
Telefon: 61 60 94 01
Vakttelefon: 90 81 73 78

Enslig mindreårige avlastningstransitt

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Stange

Øst