Asylmottak Hordaland


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Hordaland.
Asylmottak i Hordaland
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Arna statlige mottak

Postboks 33 Ytre Arna 
5889 Bergen

Telefon: 55 39 26 80
Faks: 55 39 26 81
E-post: arna.mottakssenter@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Bergen

Vest

Stord statlige mottak

Postboks 1224
5406 Stord

Besøksadresse:
Ringveien 7
5412 Stord

Telefon: 53 45 40 10
Faks: 53 45 40 11
E-post: stord.mottak@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Stord

Vest

Lindås statlige mottak for enslige mindreårige

Fjellangersvingane 8
5955 Lindås

Telefon: 406 95 331
Vakttelefon: 406 95 219
E-post: lindas@mottaksdrift.no

Mottak for enslige mindreårige

Norsk Mottaksdrift AS 

Lindås

Vest

Litlabø mottak for enslige mindreårige Nysæterveien 187A
5414 Stord

Telefon: 477 00 081 (vakttelefon)
Mottak for enslige mindreårige

Hoff Eiendom AS

Stord   Vest
Odda mottak

Besøksadresse:

Bustetungata 4
5750 Odda

Telefon: 53 00 95 81
Vakttelefon: 989 05 250

E-post: odda.mottak@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Odda Vest

Sund mottak

Skogsleitet
Postboks 113
5371 Skogsvåg

Telefon: 56 31 92 60
Faks: 56 31 92 61
Vakttelefon: 469 25 309
E-post: sund.mottak@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Sund

Vest

Ullensvang mottak

Postboks 94 
5782 Kinsarvik

Telefon: 53 66 34 66
Faks: 53 66 32 82
E-post: admin.asylmottak@ullensvang.herad.no

Ordinært

Ullensvang herad (eksternt nettsted)

Ullensvang

Vest

Voss statlige mottak

Uttrågata 35
5700 Voss

Telefon: 56 53 04 20
Vakttelefon: 477 78 900
Faks: 56 53 04 21
E-post: post.voss@lopex.no

Ordinært

Lopex mottak AS (eksternt nettsted)

Voss

Vest