Asylmottak Nord-Trøndelag


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Nord-Trøndelag.
Asylmottak i Nord-Trøndelag
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Leira mottak

Postboks 130 
7601 Levanger

Telefon: 74 01 94 01 
Vakttelefon 1: 974 03 005
Vakttelefon 2: 488 99 627
Vakttelefon 3: 974 02 577
Vakttelefon 4: 488 97 959 

Faks: 74 01 94 15
E-post: leira.asylmottak@levanger.kommune.no 

Ordinært, delvis desentralisert 

Levanger kommune (eksternt nettsted)

Levanger

Midt-Norge

Leira mottak, tilrettelagt avdeling

Postboks 130 
7601 Levanger

Telefon: 74 01 94 01
Vakttelefon 1: 974 03 005
Vakttelefon 2: 488 99 627
Vakttelefon 3: 974 02 577
Vakttelefon 4: 488 97 959 

Faks: 74 01 94 15
E-post: leira.asylmottak@levanger.kommune.no

 Tilrettelagt Levanger kommune (eksternt nettsted)  Levanger Midt-Norge

Leira mottak, avdeling for enslige mindreårige 

Postboks 130 
7601 Levanger

Telefon: 74 01 94 00
Vakttelefon 1: 974 030 05
Vakttelefon 2: 488 99 624 
Faks: 74 01 94 15
E-post: leira.asylmottak@levanger.kommune.no 

Mottak for enslige mindreårige

Levanger kommune (eksternt nettsted)

Levanger

Midt-Norge

Meråker mottak for enslige mindreårige

Fossen Gård
7530 Meråker

Telefon: 74 60 08 68
Vakttelefon: 907 51 590
E-post: meraker.mottak@hero.no

Mottak for enslige mindreårige Hero Norge AS (eksternt nettsted)  Meråker Midt-Norge 

Steinkjer kommunale mottak

Besøksadresse:
Ongdalsveien 2
7729 Steinkjer

Postadresse:
Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729 Steinkjer

Vakttelefon: 459 71 187
E-post: Steinkjer.Kommunale.Mottak@steinkjer.kommune.no

Ordinært      Midt-Norge