Asylmottak Nord-Trøndelag


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Nord-Trøndelag.
Asylmottak i Nord-Trøndelag
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Finsås mottak

Finsås
7760 Snåsa

Telefon: 930 74 019 
Vakttelefon: 930 74 029

E-post: marte@nnms.no

Ordinært  Nord-Norsk Mottakssenter Snåsa Midt-Norge

Grong mottak

Postboks 44 
7871 Grong

Telefon: 74 33 00 20
Vakttelefon: 469 25 240
Faks: 74 33 00 29
E-post: grong.mottak@hero.no

Ordinært, desentralisert

Hero Norge AS

Grong

Midt-Norge

Hegratunet statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere

7520 Hegra

Telefon: 906 46 435
Vakttelefon: 906 46 225
E-post: postmottak@hegratunet.no

Mottak for enslige mindreårige Hegratunet AS Stjørdal Midt-Norge 

Leira mottak

Postboks 130 
7601 Levanger

Telefon: 74 01 94 01 
Vakttelefon 1: 974 03 005
Vakttelefon 2: 488 99 627
Vakttelefon 3: 974 02 577
Vakttelefon 4: 488 97 959 

Faks: 74 01 94 15
E-post: leira.asylmottak@levanger.kommune.no 

Ordinært, delvis desentralisert 

Levanger kommune

Levanger

Midt-Norge

Leira mottak, tilrettelagt avdeling

Postboks 130 
7601 Levanger

Telefon: 74 01 94 01
Vakttelefon 1: 974 03 005
Vakttelefon 2: 488 99 627
Vakttelefon 3: 974 02 577
Vakttelefon 4: 488 97 959 

Faks: 74 01 94 15
E-post: leira.asylmottak@levanger.kommune.no

 Tilrettelagt Levanger kommune  Levanger Midt-Norge

Leira mottak, avdeling for enslige mindreårige 

Postboks 130 
7601 Levanger

Telefon: 74 01 94 00
Vakttelefon 1: 974 030 05
Vakttelefon 2: 488 99 624 
Faks: 74 01 94 15
E-post: leira.asylmottak@levanger.kommune.no 

Mottak for enslige mindreårige

Levanger kommune

Levanger

Midt-Norge

Meråker mottak for enslige mindreårige

Fossen Gård
7530 Meråker

Telefon: 74 60 08 68
Vakttelefon: 907 51 590
E-post: meraker.mottak@hero.no

Mottak for enslige mindreårige Hero Norge AS  Meråker Midt-Norge 

Namsos mottak

Postboks 150
7801 Namsos  

Overhallsvegen 19B

Telefon: 74 21 90 30
Vakttelefon: 950 93 630 
Faks: 74 21 90 31
E-post: namsos.mottak@hero.no

Ordinært, delvis desentralisert

Hero Norge AS

Namsos

Midt-Norge

Nustadbo mottak

Postboks 73
7531 Meråker

Telefon: 459 05 476
Vakttelefon: 459 05 478
E-post: nustadbo@mottaksdrift.no

Ordinært Norsk Mottaksdrift   Meråker Midt-Norge 

Steinkjer kommunale mottak

Besøksadresse:
Ongdalsveien 2
7729 Steinkjer

Postadresse:
Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729 Steinkjer

Vakttelefon: 459 71 187
E-post: Steinkjer.Kommunale.Mottak@steinkjer.kommune.no

Ordinært      Midt-Norge 

Steinkjer mottak for enslige mindreårige

Fergeland 61
7718 Steinkjer

Telefon: 74605104
Vakttelefon: 989 04 384
Faks: 85 23 26 04
E-post: steinkjer.em@hero.no

Mottak for enslige mindreårige Hero Norge AS  Steinkjer Midt-Norge