Asylmottak Oppland


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Oppland.
Asylmottak i Oppland
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Lunner statlige mottak for enslige mindreårige

Korsrudlinna 127

Postboks 27
2730 Lunner

Telefon: 488 45 930
Vakttelefon: 488 45 928
E-post: hanne@mottaksdrift.no

Sentralisert

Norsk Mottaksdrift (eksternt nettsted)

Lunner

Indre Østland

Nordre Land EMA

Storgata 32
2882 Dokka

Telefon: 78 89 28 70
E-post: leder.nordre-land@linkmottak.no

Mottak for enslige mindreårige

Link AS 

Nordre Land

Indre Østland

Toten statlige mottak

Postboks 203
2851 Lena

Telefon: 61 16 24 60
Vakttelefon: 959 09 030
Faks: 61 16 24 61
E-post: toten@linkmottak.no

Ordinært, desentralisert

Link AS (eksternt nettsted)

Østre Toten

Indre Østland

Vang statlige mottak

Tyinveien 5170
2975 Vang i Valdres

Telefon: 61 36 76 60
Vakttelefon: 958 84 717
Faks: 61 36 76 67
E-post: vang.mottak@hero.no

Ordinært, sentralisert

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Vang

Indre Østland