Asylmottak Sogn og Fjordane


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Sogn og Fjordane.
Asylmottak i Sogn og Fjordane
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Førde statlige mottak 

Hornnesvegen 40
6809 Førde

Telefon: 57 82 34 40
Faks: 57 72 09 47
E-post: forde.mottak@hero.no 

Ordinært Hero Norge AS (eksternt nettsted) Førde Vest

Høyanger statlige mottak

Elvegata 22
6993 Høyanger

Telefon: 459 55 915
Vakttelefon: 459 55 912
E-post: hoyanger@mottaksdrift.no

Ordinært, desentralisert Norsk Mottaksdrift AS (eksternt nettsted) Høyanger Vest

Jølster mottak

Postboks 21 
6847 Vassenden

Telefon: 405 54 889
Faks: 57 72 73 00
E-post:
Jolster.post@npaid.org

Ordinært Norsk Folkehjelp (eksternt nettsted) Jølster Vest

Leirvik mottak for enslige mindreårige

Leirvik
6953 Leirvik i Sogn

Telefon: 406 95 311
E-post: gunnar@mottaksdrift.no

Mottak for enslige mindreårige  Norsk Mottaksdrift AS (eksternt nettsted)  Hyllestad  Vest 

Skei statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Viken 2
6843 Skei i Jølster

Telefon: 459 62 763
E-post: skei@mottaksdrift.no

Ordinært Norsk Mottaksdrift AS (eksternt nettsted)   Vest

Sogndal statlege mottak

Postboks 10 
6854 Kaupanger

Telefon: 477 78 900
Vakttelefon: 22 57 73 80
E-post: post.sogndal@lopex.no

Ordinært Lopex mottak AS (eksternt nettsted) Sogndal Vest

Solbakken statlige mottak

Markegata 51
6900 Florø 

Telefon: 57 75 66 60
Faks: 57 75 66 61
Epost: solbakken-asylmottak@flora.kommune.no

Ordinært Flora kommune (eksternt nettsted) Flora Vest

Øyrane statlige mottak

Øyrane 12
6802 Førde

Telefon: 4069 52 01/920 85 247
E-post: ulf@mottaksdrift.no

Ordinært  Norsk Mottaksdrift AS (eksternt nettsted)  Førde  Vest