Asylmottak Sogn og Fjordane


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Sogn og Fjordane.
Asylmottak i Sogn og Fjordane
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Sogndal statlege mottak

Postboks 10 
6854 Kaupanger

Telefon: 477 78 900
Vakttelefon: 22 57 73 80
E-post: post.sogndal@lopex.no

Ordinært Lopex mottak AS (eksternt nettsted) Sogndal Vest

Solbakken statlige mottak

Markegata 51
6900 Florø 

Telefon: 57 75 66 60
Faks: 57 75 66 61
Epost: solbakken-asylmottak@flora.kommune.no

Ordinært Flora kommune (eksternt nettsted) Flora Vest