Asylmottak Sør-Trøndelag


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Sør-Trøndelag.
Asylmottak i Sør-Trøndelag
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Trondheim mottak

Sandmoflata 6 B
7093 Tiller

Telefon: 72 59 61 60 
Vakttelefon: 469 25 360
Faks: 72 59 61 69
E-post: trondheim.mottak@hero.no

Ordinært, delvis sentralisert

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Trondheim

Midt-Norge