Asylmottak Sør-Trøndelag


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Sør-Trøndelag.
Asylmottak i Sør-Trøndelag
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Jarlen mottak

Trondheimsveien 7D
7200 Kyrkesæterøra

Telefon: 72 45 48 40
Vakttelefon: 72 45 48 40
Faks: 72 45 48 41
E-post: jarlen.mottak@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Hemne

Midt-Norge

Røros mottak, avdeling for enslige mindreårige

Øverhagaen 15
7374 Røros

Telefon: 484 07 829
Vakttelefon : 485 02 456
Faks: 72 40 95 01
E-post: roros.mottak@lhl-klinikkene.no

Mottak for enslige mindreårige Røros kommune Røros Midt-Norge 

Trondheim mottak

Sandmoflata 6 B
7093 Tiller

Telefon: 72 59 61 60 
Vakttelefon: 469 25 360
Faks: 72 59 61 69
E-post: trondheim.mottak@hero.no

Ordinært, delvis sentralisert

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Trondheim

Midt-Norge