Asylmottak Vest-Agder


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Vest-Agder.
Asylmottak i Vest-Agder
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Hausvik statlig mottak for enslig mindreårige

Hausvik
4580 Lyngdal

Telefon: 411 13 333
Vakttelefon: 901 95 531
E-post: glenn.alden@mdsolutions.no

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere  MD Solutions  Lyngdal  Sør

Husebyparken statlige mottak

Postboks 74
4552 Farsund

Telefon: 38 39 55 20
Vakttelefon: 38 39 55 20
Faks: 38 39 55 29

Ordinært Norsk Folkehjelp (eksternt nettsted)  Farsund Sør

Kristiansand mottak – Integreringsmottak

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00
E-post: Lill.Kristin.Helset@kristiansand.kommune.no  

Integreringsmottak Kristiansand kommune (eksternt nettsted) Kristiansand Sør

Kristiansand statlige mottak

Postboks 417 Lundsiden
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00
Vakttelefon 1: 415 99 694
Vakttelefon 2: 919 18 869
Faks: 38 07 95 01

Forsterket, sentralisert

Kristiansand kommune (eksternt nettsted)

Kristiansand

Sør

Kristiansand statlig mottak lll

Pb 417 Lundsiden
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00
Vakttelefon: 930 87 659

E-post:
Lill.kristin.helset@kristiansand.kommune.no

Ordinært

Kristiansand kommune (eksternt nettsted) Kristiansand Sør

Kristiansand statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere EM I

Postboks 417 Lundsiden
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00
Vakttelefon: 915 22 458
E-post: Ronny.Skalleberg@kristiansand.kommune.no

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere Kristiansand kommune (eksternt nettsted)  Kristiansand Sør 

Kvinesdal statlige mottak for enslig mindreårige

Sarons Dal
4480 Kvinesdal

Postboks 95
4480 Kvinesdal

Telefon: 477 78 900/474 87 025
Vakttelefon: 474 87 025
e-post: post.em.kvinesdal@lopex.no

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere Lopex AS  Kvinesdal  Sør

Lindesnes statlige EM mottak

Lillehavnsveien 20
4521 Lindesnes

Telefon: 900 34 293
E-post: emlindesnes@mdsolutions.no

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere MD Solutions AS Lindesnes Sør

Lista statlige EM mottak

Fly- og næringspark
Bygg 11
4560 Vanse

Telefon: 940 06 614
Vakttelefon: 940 06 613
E-post: listaem@tokla.net 

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Tokla AS

Farsund

Sør

Lista statlige EM mottak II

Fly- og næringspark
Bygg 11
4560 Vanse

Telefon: 904 06 614
Vakttelefon: 940 06 613
E-post: listaem@tokla.net

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere MD Solutions AS Farsund Sør

Lyng statlige mottak for asylsøkere

Telefon: 38 34 60 00
Vakttelefon: 38 33 09 13
Faks 38 34 43 99
E-post: lyngmott@online.no

Ordinært

Tokla AS

Lyngdal

Sør

Lyng statlige mottak, avdeling for enslige mindreårige asylsøkere

Postboks 211 
4576 Lyngdal

Telefon: 38 33 09 13
Faks: 38 33 09 14
E-post: lyng_mot@online.no

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere, sentralisert

Tokla AS

Lyngdal

Sør

Lyng statlige mottak, avdeling for enslige mindreårige asylsøkere II

Postboks 211
4576 Lyngdal                

Telefon: 38 33 09 13
E-post: lyngmott@online.no 

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere Tokla AS Lyngdal Sør

Mandal statlige mottak for asylsøkere

Postboks 506 
4504 Mandal

Telefon: 904 10 502
Vakttelefon: 903 62 772
Faks: 38 26 40 16
E-post: n.weber@mandalsma.no

Ordinært

Mandal statlige mottak for asylsøkere AS

Mandal

Sør

Vennesla statlig mottak

Hunsfos Næringspark
4700 Vennesla

Telefon: 38 15 55 50
Vakttelefon: 38 15 55 50
E-post: elin@lindhus.no

 Ordinært Lindhus Utleie AS Vennesla  Sør