Asylmottak Vest-Agder


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Vest-Agder.
Asylmottak i Vest-Agder
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Husebyparken statlige mottak

Postboks 74
4552 Farsund

Telefon: 38 39 55 20
Vakttelefon: 38 39 55 20
Faks: 38 39 55 29

Ordinært Norsk Folkehjelp (eksternt nettsted)  Farsund Sør

Kristiansand mottak – Integreringsmottak

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00
E-post: Lill.Kristin.Helset@kristiansand.kommune.no  

Integreringsmottak Kristiansand kommune (eksternt nettsted) Kristiansand Sør

Kristiansand asylmottak TA

Postboks 417 Lundsiden
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00
Vakttelefon: 919 18 869
Faks: 38 07 95 01

Epost: Bente.Fredheim@kristiansand.kommune.no

Tilrettelagt avdeling

Kristiansand kommune (eksternt nettsted)

Kristiansand

Sør

Lyng statlige mottak for asylsøkere

Telefon: 38 34 60 00
Vakttelefon: 38 33 09 13
Faks 38 34 43 99
E-post: lyngmott@online.no

Ordinært

Tokla AS

Lyngdal

Sør

Lyng statlige mottak, avdeling for enslige mindreårige asylsøkere

Postboks 211 
4576 Lyngdal

Telefon: 38 33 09 13
Faks: 38 33 09 14
E-post: lyng_mot@online.no

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere, sentralisert

Tokla AS

Lyngdal

Sør

Lyng statlige mottak, avdeling for enslige mindreårige asylsøkere II

Postboks 211
4576 Lyngdal                

Telefon: 38 33 09 13
E-post: lyngmott@online.no 

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere Tokla AS Lyngdal Sør