Informasjon til driftsoperatører og ansatte på asylmottak om koronasituasjonen


Det er viktig at driftsoperatører og ansatte i asylmottak følger opp råd og pålegg fra helsemyndighetene og UDI. Fritak UDI gir gjelder inntil videre og står beskrevet i informasjonen under.
 • Oppheving av fritak fra krav til drift av asylmottak

 • UDI gjenopptar behandlingen av søknader om tilskudd

 • Informasjon fra helsemyndighetene

 • Hva mottaket kan gjøre når beboere ikke etterfølger rådene om smittevern

 • Lever dokumenter til UDI før asylintervju

 • Supplement til retningslinje om rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer

 • Ivareta behovene for aktivisering, sosialisering og felleskap for enslige mindreårige

 • Ivareta behovene for individuell kartlegging av enslige mindreårige

 • Behandling av flyttesøknader og flytting mellom mottak

 • Slik skal mottakene behandle søknader om permisjon

 • Mattilsynets råd til kantiner og serveringssteder om koronavirus

 • Gjeninnføring av aktivitets- og avlastningstilbudet i barnebasen

 • Politiet prioriterer politiattester innenfor helse, omsorg, barnevern og lignende

 • Midlertidige rutiner om ekstraordinære driftstilskudd

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?