Midlertidig alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina


Informasjon om søknadsordningen for ukrainere som ønsker å bo privat, som et alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Enslige mindreårige er ikke omfattet av ordningen om midlertidig alternativ mottaksplass. De kan få hjelp av en representant til å søke om alternativ mottaksplass etter den ordinære ordningen.

Midlertidig alternativ mottaksplass  

Midlertidig alternativ mottaksplass betyr at en kommune påtar seg ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte, etablere gode rutiner for å ivareta og følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger. Hvis både UDI og kommunen aksepterer søknaden, vil kommunen få et økonomisk tilskudd fra UDI.  

UDI ber kommunene publisere informasjonen om den digitale søknadsportalen på sine nettsider, og opplyse søkerne om hvordan de kommer i kontakt med kommunen for å avtale om midlertidig alternativ mottaksplass.

Her finner du opptak av et webinaret med informasjon om ordningen og en demonstrasjon av den digitale løsningen (eksternt nettsted).

Hvem kan få midlertidig alternativ mottaksplass?

Den midlertidige ordningen om alternativ mottaksplass gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse. 

Dette omfatter følgende personer  

 • ukrainske statsborgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022 
 • tredjelandsborgere og statsløse som har fått internasjonal beskyttelse eller tilsvarende nasjonal beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022 
 • tredjelandsborgere og statsløse som er nære familiemedlemmer av personer som nevnt i bokstav a og b, som ektefelle, samboer, barn under 18 år og andre familiemedlemmer som var del av hovedpersonens husstand før 24. februar 2022.
 • er ukrainsk statsborger og allerede hadde lovlig opphold i Norge før 24. februar 2022. Dette gjelder også deg som hadde fått innvilget oppholdstillatelse i Norge før 24. februar 2022, men reiste inn i landet senere. Det tidligere grunnlaget ditt for å være i Norge må ha bortfalt, eller bortfalle mindre enn to måneder etter at du søker om beskyttelse.

  Vær oppmerksom på at dette også gjelder selv om du har flere statsborgerskap.

  Hvis du ikke er blant de som kan få kollektiv beskyttelse, kan du søke om beskyttelse og få en individuell vurdering av søknaden din. Hvis du har tilknytning til Ukraina, men ikke er omfattet av noen av punktene over, kan du ikke få kollektiv beskyttelse i Norge.

For å kunne få alternativ mottaksplass, må personen ha funnet et sted å bo i en kommune. Eksempler på slike boløsninger kan være  

 • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune 
 • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo  
 • en bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet. 

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den nye retningslinjen for alternativ mottaksplass. De kan søke om alternativ mottaksplass etter den ordinære ordningen.

Hvis UDI innvilger midlertidig alternativ mottaksplass får kommunen beskjed i form av at vi sender et tilskuddsbrev til kommunen.

Bruk nedtrekkene under for mer informasjon

 • Økonomiske ytelser

 • Kommunenes forpliktelser

 • Forenklet saksbehandling

 • Formålet med utvidelsen

 • Alternativ mottaksplass og avtalt selvbosetting

Lurer du på noe? 

Hvis du lurer på noe om utvidet alternativ mottaksplass, kan du ringe 21 49 32 84.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?