Alternativ mottaksplass og avtalt selvbosetting


UDI vil ha tett samarbeid med IMDi for å sikre et godt grensesnitt mellom den midlertidige ordningen om alternativ mottaksplass og avtalt selvbosetting. Se IMDis nettsider (eksternt nettsted, ├ąpnes i nytt vindu) for informasjon om ordningen om avtalt selvbosetting.