Hvem er integreringstiltakene rettet mot?


Tiltakene er rettet mot de beboerne som allerede har fått opphold i Norge eller som er i gruppen med høy sannsynlighet for å få det.

Integreringstiltakene er rettet mot to grupper beboere i mottak:

  • de som har høy sannsynlighet for å få opphold
  • de som allerede har fått opphold og skal bosettes 

Hvilke integreringstiltak har blitt prøvd ut?

Vi har ulike integreringstiltak i mottak:

  • integreringsmottak
  • kartlegging av beboernes kompetanse
  • karriereveiledning for beboerne

Du kan lese mer om bakgrunnen for tiltakene i stortingsmeldingen Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?