Karriereveiledning for beboere


Karriereveiledning for beboere i mottak er foreløpig et prøveprosjekt. Målet med å gi veiledning om arbeid og utdanning tidlig er å starte integreringen så raskt som mulig.

Hva er karriereveiledning? 

Beboere som allerede har fått opphold eller har høy sannsynlighet for å få opphold i Norge, får veiledning om mulighetene sine for utdanning og arbeid her. 

Veiledningen får de av karrieresenteret i fylket de bor i, og den som veileder bruker oversikten over kompetanse som personen selv har registrert, som utgangspunkt.

Beboerne får veiledningen mens de fortsatt bor i mottaket, og målet er å hjelpe nyankomne innvandrere til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere eget arbeidsløp i Norge.

Karriereveiledningen skal legge til rette for at flere kommer i arbeid og blir en integrert del av det norske samfunnet.

Hvem får karriereveiledning i dag? 

Karriereveiledning er fortsatt en prøveordning, og per i dag er det beboerne i integreringsmottakene og beboere ved Stord mottakssenter som allerede har fått opphold eller har høy sannsynlighet for å få det, som får dette tilbudet. Tidligere har tiltaket også blitt prøvd ut for beboere i mottak i Drammen og Alstahaug.

Det er Kompetanse Norge som har ansvar for prosjektet, både når det gjelder innhold og organisering, og de samarbeider med UDI om det (eksternt nettsted)

Karriereveiledning til beboere i mottak har vært et utprøvingsprosjekt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet siden 2016. 

Fant du det du lette etter?