Asylsituasjonen Informasjon til kommuner og fylkesmenn


Aktuell informasjon til kommuner og fylkesmenn om asylsituasjonen.