Likestillingsredegjørelse


Alle arbeidsgivere har lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling, mot diskriminering, samt dokumentere og redegjøre for arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Alle arbeidsgivere har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig, for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av; kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og kombinasjoner av disse grunnlagene.

I del 1 av redegjørelsen beskriver vi den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i UDI. I del 2 beskriver vi hva UDI har gjort i 2022 for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering

Last ned likestillingsredegjørelsen for 2022

Likestillingsredegjørelse UDI 2022 (pdf, 212 kB).

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?