Om UDI Organisasjonskart og avdelingsbeskrivelser


Organisasjonskart og beskrivelser av avdelingene i UDI.
 • Direktør

 • Administrative fellestjenester

 • Analyse- og utviklingsavdelingen

 • Asylavdelingen

 • Avdeling for elektronisk forvaltning

 • HR-enheten

 • Internrevisjonen

 • Sikkerhetsstaben

 • Kommunikasjonsstaben

 • Oppholdsavdelingen

 • Region- og mottaksavdelingen

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?