Prosessen


Her kan du finna informasjon om korleis rekruteringsprosessen i UDI blir gjennomført

Søknadsprosessen, steg for steg

  • Søknad

  • Intervju

  • Referansar

  • Innstilling og tilbod

  • Offentleg søkarliste

  • Mangfald

  • Opne søknader

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?