Asylmottak Buskerud


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Buskerud.
Asylmottak i Buskerud
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Hvalsmoen statlige mottak

Postboks 1060 Flattum
3503 Hønefoss

Telefon: 33 51 38 80
Vakttelefon: 465 48 039
Faks: 32 12 22 00
E-post: miljo.hvalsmoen@hero.no /
tove.brorson@hero.no

Transitt

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Ringerike

Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?